Tihange 2: rechter oordeelt dat FANC terecht groen licht gaf voor heropstart in 2015

In een gerechtelijke procedure tegen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de Belgische staat en ENGIE Electrabel heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel vandaag uitspraak gedaan. De eisers afkomstig uit Nederland, Duitsland en Luxemburg verzetten zich tegen de beslissing om kernreactor Tihange 2 in 2015 opnieuw te laten opstarten, nadat er in september 2012 waterstofvlokken werden aangetroffen in de stalen wand van de reactorkuip. Grondig onderzoek van het FANC, tal van inspecties en evaluaties van internationale experts en analyses van ENGIE Electrabel wezen uit dat de aanwezigheid van de waterstofvlokken geen nadelige invloed had op de veiligheid van de kerncentrale. Daarom besloot het FANC in november 2015 dat Tihange 2 mocht heropstarten. De rechter heeft die beslissing vandaag onderschreven.

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel geeft het FANC gelijk en bevestigt dat het FANC zorgvuldig heeft opgetreden. Zo staat in het vonnis onder andere dat het FANC niet kan worden verweten het probleem te hebben genegeerd, aangezien het FANC meteen maatregelen heeft getroffen. Na de vaststellingen heeft het FANC namelijk een voorlopige stillegging van de reactor geëist, heeft het ENGIE Electrabel verplicht om justificatiedossiers in te dienen en heeft het die dossiers nadien zelf grondig onderzocht, met de hulp van tal van internationale experts.

Verder stelt de rechter ook dat het FANC de bevolking voldoende heeft geïnformeerd, via de publicatie van verscheidene persberichten, rapporten en adviezen. De eisers beweerden dat het FANC doelbewust bepaalde documenten niet kenbaar zou hebben gemaakt aan het publiek, maar dat kon volgens de rechtbank niet worden aangetoond. Het besluit van het vonnis luidt dat uit niets blijkt dat het FANC bij zijn beslissing van 17 november 2015 ten onrechte economische of andere belangen zou hebben laten primeren boven de veiligheid van de bevolking.

“We hebben ons werk goed gedaan in 2015 en zijn tevreden dat dat nu ook nog eens wordt bekrachtigd door de rechtbank.” Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC

Uit het onderzoek bleek dat de waterstofvlokken al van bij het smeden van de reactorkuipen aanwezig waren. Tijdens dat proces werd niet alle waterstof uit het staal verwijderd, waardoor het in het staal bleef zitten en kleine, platgedrukte blaasjes vormde in de stalen wanden. De waterstofvlokken hebben echter geen significante impact op de stalen structuren en evolueren bovendien niet na verloop van tijd. De structurele integriteit van de reactorkuipen en dus de veiligheid van de reactoren blijft onder alle omstandigheden gewaarborgd. Sinds de heropstart in 2015 moet ENGIE Electrabel regelmatig controleren of de situatie niet evolueert. De meest recente inspectie toonde aan dat er geen nieuwe waterstofvlokken bij waren gekomen en dat de bestaande vlokken niet groter waren geworden. Het FANC blijft de situatie uiteraard van nabij opvolgen om de veiligheid van bevolking en leefmilieu te garanderen.