Overslaan en naar de inhoud gaan

Stilstand van Doel 1 en 2 : het FANC geeft zijn goedkeuring voor de vervanging van de leiding van Doel 1

Op vrijdag 2 november 2018 hebben het FANC en zijn technisch filiaal Bel V hun goedkeuring gegeven voor de vervangingsoperaties van het deel van de leiding van Doel 1 waar het lek op 23 april 2018 ontstaan was.
 

Op maandag 23 april constateerde de exploitant Engie Electrabel een klein lek in een veiligheidskoelwatercircuit van Doel 1. De reactor werd na deze gebeurtenis stilgelegd en de revisie voor het onderhoud van Doel 1 werd vervroegd om deze herstelling uit te voeren. Vervolgens werd Doel 2 stilgelegd, zoals gepland, om de revisie voor het onderhoud van de reactor uit te voeren. Er werd daarbij gepland om gedurende dit onderhoud de gelijkaardige leidingen van Doel 2 te inspecteren.

Op vrijdag 2 november 2018 hebben het FANC en zijn technisch filiaal Bel V  hun goedkeuring gegeven voor de vervangingsoperaties van het betrokken gedeelte van de leiding waar het lek in Doel 1 plaatsvond. Deze werkzaamheden werden ondertussen opgestart.

De inspecties van andere leidingen die potentieel dezelfde problematiek vertonen, zijn momenteel nog bezig. Het gaat hier om de tweede leiding van hetzelfde koelwatercircuit van Doel 1 en de twee leidingen van hetzelfde koelwatercircuit van Doel 2.

Zoals het FANC vroeger al heeft meegedeeld, besliste de exploitant ook om vervangingswerkzaamheden uit te voeren op de gelijkaardige leiding van Doel 2. De herstelwerkzaamheden met betrekking tot deze leiding worden momenteel nog voorbereid en werden nog niet goedgekeurd.

De analyses met betrekking tot de oorzaak van het lek worden afgewerkt. Er kunnen momenteel nog geen conclusies worden gemaakt.

Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V blijven de situatie nauwlettend opvolgen en de exploitant kan Doel 1 en Doel 2 pas heropstarten nadat hij hiervoor groen licht krijgt van het FANC.

Aangezien de twee reactoren momenteel stilliggen, hebben deze werkzaamheden geen impact op de veiligheid van de installatie, de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu.

Het FANC communiceerde hierover reeds viermaal via zijn website:

>> Zie het webbericht van 31/08/2018
>> Zie het webbericht van 18/06/2018
>> Zie het webbericht van 02/05/2018
>> Zie het webbericht van 28/04/2018