Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

Stilstand Doel 4 (update)

Op zaterdag 9 juni is de reactor Doel 4 stilgelegd. Door een fout in de elektronische regeling van de turbine (niet-nucleair gedeelte) werd de turbine uitgeschakeld waardoor de reactor ook automatisch wordt stilgelegd.

Conform de meldingsprocedure voor incidenten en gebeurtenissen heeft ENGIE-Electrabel het FANC onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze gebeurtenis. De reactor werd tot een veilige stilstand gebracht.

Deze gebeurtenis heeft geen impact op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

Update 20/06 :

De reactor werd heropgestart op mandag 11 juni.

Na analyse werd dit evenement ingedeeld op INES-niveau 0 (International Nuclear Event Scale), dus als gebeurtenis met weinig belang voor de nucleaire veiligheid. INES is een communicatiemiddel, ontworpen om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. Het heeft 7 niveaus, variërend van niveau 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).