Start openbaar onderzoek voor RECUMO-installatie SCK CEN

Het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN is een publiek-publiek partnerschap aangegaan met het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE). Samen willen ze met behulp van RECUMO, een nieuwe installatie, de hoogradioactieve restanten van de productie van medische radio-isotopen van het IRE zuiveren en op die manier de opslag ervan op de site van het IRE in Fleurus laten slinken.

Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) is een instelling van openbaar nut, die hoofdzakelijk actief is in de productie van medische radio-isotopen (voornamelijk molybdeen-99 en jodium-131). Dat zijn radioactieve stoffen die worden gebruikt om kanker op te sporen en te behandelen. De stoffen zijn afkomstig van uraniumtargets die eerst door SCK CEN worden bestraald en nadien worden behandeld door het IRE.

De productie van de radio-isotopen laat echter radioactieve residuen achter. Die restanten worden opgeslagen op de site van het IRE in Fleurus, maar daar was de maximaal toegelaten opslagcapaciteit bijna bereikt. Als tussentijdse oplossing kreeg het IRE in 2019 de toelating om de maximale hoeveelheid uranium op zijn site beperkt te verhogen. Dankzij het partnerschap dat SCK CEN en het IRE intussen hebben gesloten, is er nu ook een structurele oplossing gevonden voor de bestaande en toekomstige residuen. Het IRE zal de residuen van zijn productieproces met uraniumtargets naar SCK CEN brengen om er nog bruikbaar uranium uit te halen. Het uranium kan dan opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld voor nieuwe targets, maar ook voor andere toepassingen. SCK CEN zal de radioactieve restanten zuiveren, waardoor de opgeslagen hoeveelheid slinkt.

Het RECUMO-project wordt uitgevoerd onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het FANC legt nucleaire veiligheids- en beveiligingsnormen op en controleert op de strikte naleving ervan.

In het kader van de vergunningsprocedure voor de RECUMO-installatie gaat binnenkort een openbaar onderzoek van start in de gemeenten binnen een straal van 5 kilometer rondom de site van SCK CEN (Mol, Geel, Retie, Balen en Dessel). In Nederland komt er geen openbaar onderzoek, maar het FANC zal de ANVS, zijn Nederlandse tegenhanger, en ook een aantal andere Nederlandse instanties wel informeren over het dossier, aangezien de site op minder dan 20 kilometer van de grens met Nederland ligt.

Geïnteresseerden kunnen de aanvraag en alle bijhorende documenten hier raadplegen. Alle informatie is ook beschikbaar bij de betrokken gemeentebesturen.

In een volgende fase zullen de gemeenten de resultaten van het openbaar onderzoek samen met de adviezen van de schepencolleges bezorgen aan het FANC. Het dossier wordt vervolgens naar de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen gestuurd voor advies.

Daarna zal het FANC het dossier voor advies voorleggen aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen. Ten slotte zal het volledige dossier ter besluit worden voorgelegd aan de Koning.