Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

Resultaten van de recentste Euratom-missie in België

Elke lidstaat is verplicht om de nodige installaties uit te bouwen voor een voortdurende monitoring van het niveau qua radioactiviteit in de lucht, het water en de bodem. 

Ditzelfde artikel (artikel 35 van het Euratom verdrag) geeft de Europese Commissie het recht om deze installaties te bezoeken om zo hun werking en efficiëntie te verifiëren.  Op die manier wordt een onafhankelijke assessment van de toereikendheid van deze monitoring voorzien.

Een team van het Directoraat -generaal Energie van de Europese Commissie bezocht ons land tussen 14 en 17 november 2016 met als missie het auditeren van de monitoring van de radioactiviteit in en rond  de nucleaire site van Tihange qua vloeibare en gasvormige lozingen. Daarbij bekeek deze missie ook het programma en de activiteiten ivm. het opvolgen van het leefmilieu en de meetlabo’s en hun uitrusting.

De voornaamste conclusies daarbij zijn :

  1. De uitgevoerde controleacties toonden aan dat de installaties die nodig zijn om de continue monitoring van radioactiviteit in de lucht, het water en de bodem in België uit te voeren adequaat zijn.
  2. De uitgevoerde controleacties toonden eveneens aan dat deze monitoringinstallaties in en rond Tihange adequaat zijn.
  3. De uitgevoerde controleacties  toonden verder ook aan dat de installaties nodig om de continue monitoring van het niveau van radioactiviteit  in de gasvormige en vloeibare lozingen van de nucleaire site van Tihange uit te voeren, adequaat zijn.                                            
  4. En er werden eveneens enkele  technische aanbevelingen geformuleerd. Niettegenstaande deze aanbevelingen zijn de geverifieerde delen van het monitoringsysteem van de lozingen van de kerncentrale Tihange, het on-site monitoringsysteem van het milieu en het nationale monitoringsysteem voor milieu-radioactiviteit in de buurt van de site in overeenstemming met de bepalingen van artikel 35 van het Euratom-Verdrag.                                                 
  5. De gedetailleerde bevindingen en daaropvolgende aanbevelingen worden gebundeld in het 'Technisch Rapport' dat aan de Belgische bevoegde autoriteiten werd bezorgd op 19 juli 2017.      

En savoir plus :