Overslaan en naar de inhoud gaan

RESPIRE: een nieuw ventilatiesysteem tegen radon

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft vandaag een studiedag over radon georganiseerd in Spa. Het evenement was gericht op lokale overheden en professionals uit de bouwsector zoals architecten en aannemers. Het nieuwe ventilatiesysteem RESPIRE werd er voorgesteld en het was meteen ook de gelegenheid om de balans op te maken van de radonproblematiek. De verschillende maatregelen voor preventie en remediëring werden er voorgesteld.

RESPIRE: een Europees project voor de bescherming tegen radon

Het project Life RESPIRE (Radon Real Time Monitoring System And Proactive Indoor Remediation) is een Europees project bedoeld om de evaluatie van de natuurlijke radioactiviteit in de ondergrond en in gebouwen te verbeteren, dankzij een geïntegreerd geochemisch toezicht op radon. Het doel is een goedkoop en milieuvriendelijk ventilatiesysteem te ontwerpen en installeren om op die manier mensen te beschermen.

Concreet zal het RESPIRE-systeem worden geïnstalleerd in verschillende gebouwen (scholen, openbare gebouwen, privéwoningen) in België en Italië. Het maakt realtime metingen en saneringen mogelijk, waarbij het radonniveau onder de 100 Becquerel/m³ wordt gehouden (zoals aangewezen volgens een Europese richtlijn). De gebouwen worden geselecteerd op basis van verschillende criteria: de radonconcentratie in de bodem en de hoeveelheid radon in het water, maar ook de architectuur van de gebouwen, de ventilatie en de gebruikte bouwmaterialen. De geselecteerde gebouwen worden dan gedurende één jaar opgevolgd om er de radonwaarden te registreren tijdens de verschillende seizoenen.

Het RESPIRE-saneringssysteem is hybride, intelligent, aanpasbaar en veelzijdig. Het bestaat uit sensoren, een systeem dat de luchtkwaliteit constant houdt en een extra extern ventilatiesysteem (elektrisch of op windkracht) dat werkt met een positieve drukmethode. Het kan worden bestuurd via smartphone en zal worden verbonden met een database voor realtime gegevensoverdracht.

Wat is radon?

Radon is een radioactief gas dat van nature voorkomt in de bodem en in rotsen. Het is schadelijk voor de gezondheid wanneer het gedurende lange tijd in hoge concentraties wordt ingeademd. Het is geurloos, kleurloos en smaakloos en kan elk type gebouw (woning, kantoorgebouw, school, …) binnendringen via scheurtjes in de afdichting tussen de bodem en het gebouw. Aangezien onze woningen en kantoren meer en meer geïsoleerd worden, bestaat het risico dat het radon zich opstapelt.

Sommige regio’s in België lopen meer risico dan andere: de regio rond Spa en het oosten van België worden als risicozones beschouwd (in 5 tot 10 % van de huizen ligt de radonconcentratie boven het referentieniveau* van 300 Becquerel/m3).


Door blootstelling aan radon bestaat er een risico op het ontwikkelen van longkanker. Bij inademing van het gas bereikt het radon de longen en bestraalt het het longweefsel, waardoor dat beschadigd kan raken en er kanker kan ontstaan. Na roken is radon de tweede oorzaak van longkanker.

Rol van het FANC

In België is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de bevoegde autoriteit voor radonproblemen in gebouwen.

Het is de missie van het FANC om de bevolking te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling. Daarom streeft het FANC ernaar om de risico's van blootstelling aan radon in particuliere, openbare en professionele gebouwen zoveel mogelijk te beperken. Het Agentschap organiseert jaarlijks van 1 oktober tot 31 december de Radonactie, een bewustmakingscampagne om de bevolking te informeren over de risico's verbonden aan radon. Bij de laatste Radonactie (2018) bestelden meer dan 4.300 gezinnen een radondetector om het radonniveau in hun woning te meten.

Door zijn deelname aan het RESPIRE-project wil het FANC de kennis en expertise met betrekking tot radon vergroten bij alle betrokken stakeholders, in het bijzonder lokale overheden, bouwprofessionals, huurders en verhuurders.

 

Bekijk de reportage van RTL op https://www.rtl.be/info/magazine/sante/le-radon-est-la-deuxieme-cause-de-cancer-dans-le-monde-1141518.aspx.