Overslaan en naar de inhoud gaan

Publieksconsultatie

Het art. 2ter van de wet van 7 mei 2017 “tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal agentschap voor nucleaire controle, wat betreft de organisatie van de fysische controle” bepaalt:

“De Regering keurt, op voorstel van het Agentschap, een nationale beleidsverklaring goed met betrekking tot nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming, gebaseerd  ten minste op de volgende algemene uitgangspunten:

 • Het rechtvaardigingsprincipe en de prioriteit aan nucleaire veiligheid en beveiliging;
 • De permanente verbetering in een internationaal kader;
 • Een transparante communicatie;
 • Een veilig beheer van het radioactief afval;
 • Gelaagde bescherming:
 • Lange termijn visie”

Daarom publiceerde het FANC deze ontwerptekst van de federale regering op zijn website van 19 oktober tot en met 19 november 2017 en verwelkomt alle reacties hierop tot en met 19 november 2017.

Op basis van dat voorstel heeft de ministerraad de nationale beleidsverklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming goedgekeurd op 31 augustus 2018.

Deze nationale verklaring is een uiting van het engagement op lange termijn van de regering op het vlak van nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. Ze beantwoordt aan de voorschriften inzake veiligheid van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

Deze nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming is gebaseerd op 7 fundamentele pijlers:

 • het principe van voortdurende verbetering;
 • het rechtvaardigingsprincipe;
 • het principe van gelaagde bescherming (defence-in-depth);
 • het veilig en beveiligd beheer van radioactief afval;
 • de coördinatie van de verschillende autoriteiten met verantwoordelijkheden op het vlak van veiligheid en beveiliging;
 • de vereiste van het behoud van een hoog bekwaamheidsniveau;
 • de noodzaak van transparante communicatie.

De nationale verklaring werd op 12 oktober 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.