Overslaan en naar de inhoud gaan

Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen is een onafhankelijk orgaan, waarin door de minister benoemde leden met een nucleaire expertise zetelen. De Wetenschappelijke Raad heeft tot taak het Agentschap te adviseren over het toezichtbeleid en moet meer bepaald advies uitbrengen voor het afgeven van vergunningen voor nieuwe nucleaire installaties (inrichtingen van klassen I) of bij het hernieuwen van de vergunningen.

Daar het mandaat van sommige leden weldra verstrijkt, heeft het FANC een oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad gelanceerd, oproep die op 04 september 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd (zie bijlage).

De kandidaturen moeten ten laatste op 31 oktober 2023 schriftelijk met een cv naar het FANC gericht worden. 

Meer info: