Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen is een onafhankelijk orgaan, waarin door de minister benoemde leden met een nucleaire expertise zetelen. De Raad levert onder andere adviezen af met betrekking tot vergunningen van grote nucleaire installaties (inrichtingen van klasse I).

Daar het mandaat van sommige leden weldra verstrijkt, heeft het FANC een oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad gelanceerd, oproep die op 20 december 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd (zie bijlage).

.De kandidaturen moeten ten laatste op15 februari 2023 schriftelijk met een cv naar het FANC gericht worden. 

Meer info: 

Foto:©Shutterstock