Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen is een onafhankelijk orgaan, waarin door de minister benoemde leden met een nucleaire expertise zetelen. De Raad levert onder andere adviezen af met betrekking tot vergunningen van grote nucleaire installaties (inrichtingen van klasse I).

Omdat het mandaat van sommige leden binnenkort verstrijkt, heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad gelanceerd (zie bijlage: publicatie in het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2021).

De kandidaturen moeten ten laatste op 30 april 2021 schriftelijk en met een cv naar het FANC worden gestuurd.

Meer info: 

Foto:©Shutterstock