Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek voor vergunning nieuwe installatie in Tihange

Op 2 mei 2018 heeft NV Electrabel een vergunningsaanvraag ingediend bij het FANC voor de bouw van een nieuwe installatie voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof op de site van Tihange. De gemeenten binnen een straal van 5 kilometer rond de site organiseren binnenkort een openbaar onderzoek.

Het gaat om een zogenaamde Spent Fuel Storage Facility, een installatie voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof. Op de site van Doel bestaat al een gelijkaardige installatie. In zo’n installatie wordt de verbruikte kernbrandstof opgeslagen in containers die zowel voor tijdelijke opslag in de installatie als voor transport kunnen worden gebruikt.

Het vergunningsproces zit nu in de fase van openbaar onderzoek. Het FANC heeft daarom op 24 mei 2019 een exemplaar van de aanvraag en diverse andere relevante documenten overgemaakt aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich binnen een straal van 5 kilometer rond de site bevinden. Concreet gaat het om de gemeenten Huy, Amay, Modave, Wanze, Marchin, Villers-le-Bouillet, Nandrin, Engis en Verlaine. De burgemeesters van die gemeenten zullen naar verwachting in de komende weken een openbaar onderzoek organiseren, waarbij burgers hun opmerkingen schriftelijk kunnen indienen bij de gemeente.

Geïnteresseerden kunnen de aanvraag en alle bijhorende documenten raadplegen via de gemeente of via de website van het FANC (info over lopende vergunningsdossiers).

In een volgende fase zullen de betrokken gemeenten het resultaat van het openbaar onderzoek samen met het advies van het schepencollege bezorgen aan het FANC. Vervolgens zal het FANC de vergunningsaanvraag verder beoordelen, rekening houdend met de ontvangen adviezen en bezwaren.