Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwerp project-MER voor oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel ter inzage

cAt project© NIRAS

Van 5 april tot en met 3 mei 2019 kan de bevolking opmerkingen formuleren bij het ontwerp van het project-milieueffectenrapport (project-MER) voor de bouw van de oppervlaktebergingsinstallatie voor het Belgische laag- en middelactieve kortlevende kernafval. Het gaat niet om een stap in de procedure van het FANC, maar wel om een deel van de gewestelijke vergunningsprocedure.

Het concept van de installatie werd uitgetekend in overleg met de lokale bevolking, vertegenwoordigd door de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol). De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) heeft twee vergunningen nodig voor de bouw en exploitatie van de oppervlaktebergingsinstallatie: een federale nucleaire vergunning van het FANC (radiologische impact van de installatie) en een Vlaamse omgevingsvergunning (niet-radiologische impact van de installatie).

In het kader van de toekomstige vergunningsaanvragen moet NIRAS een project-milieueffectenrapport (project-MER) indienen. Een project-MER onderzoekt de mogelijke impact van een industrieel project of een infrastructuurproject op het leefmilieu, de ruimtelijke ordening en de stedenbouw. Het document moet verplicht bij de aanvraag voor de Vlaamse omgevingsvergunning voor de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel worden gevoegd. NIRAS zal uiteindelijk één globaal MER indienen, waarin zowel de radiologische als de niet- radiologische impact van de berging aan bod komt.

NIRAS legt momenteel het ontwerp van het project-MER voor de Vlaamse vergunningsprocedure (waarin de radiologische impact van de installatie dus niet aan bod komt), ter inzage voor aan de bevolking. Burgers krijgen daarmee de kans om onder andere hun mening te uiten over het project en eventuele alternatieven of compensaties voor te stellen.

Geïnteresseerden kunnen zowel het volledige ontwerp van het project-MER als een niet-technische samenvatting raadplegen. Dat kan online, via de websites van de gemeentes Dessel en Mol of via de website van LNE, of op papier bij de milieudiensten van de gemeentes Dessel (Hannekestraat 1, 2480 Dessel) en Mol (Molenhoekstraat 2, 2400 Mol).

De documenten liggen een maand ter inzage bij de milieudiensten. Opmerkingen kunnen tot en met 3 mei 2019 via e-mail worden gestuurd naar mer@vlaanderen.be of schriftelijk naar de milieudiensten van de gemeentes Dessel en Mol. Eventuele vragen kunnen worden gesteld via mer@nirond.be.