Onderzoekscentrum SCK CEN krijgt vergunning voor RECUMO-installatie

Het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN heeft een oprichtings- en exploitatie-vergunning gekregen voor zijn nieuwe RECUMO-installatie. Daarmee wil SCK CEN de hoogradioactieve restanten van de productie van medische radio-isotopen van het Instituut voor Radio-elementen (IRE) zuiveren en op die manier de opslag ervan op de site van het IRE in Fleurus laten slinken.

Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) is hoofdzakelijk actief in de productie van medische radio-isotopen (voornamelijk molybdeen-99 en jodium-131). Dat zijn radioactieve stoffen die worden gebruikt om kanker op te sporen en te behandelen. De stoffen zijn afkomstig van uraniumtargets die eerst door SCK CEN worden bestraald en nadien worden behandeld door het IRE.

De productie van de radio-isotopen leidt echter tot radioactieve residuen. Die restanten worden opgeslagen op de site van het IRE in Fleurus, maar daar was de maximaal toegelaten opslagcapaciteit bijna bereikt. Als tussentijdse oplossing kreeg het IRE in 2019 de toelating om de maximale hoeveelheid uranium op zijn site beperkt te verhogen. Dankzij het partnerschap dat SCK CEN en het IRE intussen hebben gesloten, is er nu ook een structurele oplossing gevonden voor de bestaande en toekomstige residuen. Het IRE zal de residuen van zijn productieproces met uraniumtargets naar SCK CEN brengen om er nog bruikbaar uranium uit te halen. Het uranium kan dan opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld voor nieuwe targets, maar ook voor andere toepassingen. SCK CEN zal de radioactieve restanten zuiveren, waardoor de opgeslagen hoeveelheid slinkt.

Het RECUMO-project wordt uitgevoerd onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het FANC legt nucleaire veiligheids- en beveiligingsnormen op en controleert op de strikte naleving ervan.

Meer info over het vergunningstraject: