Nucleaire noodplannen worden ook tijdens de COVID-crisis getest

Ondanks de bijzondere context van de COVID-crisis, worden er nog altijd crisisoefeningen georganiseerd voor de grote nucleaire installaties. De verschillende betrokkenen passen zich aan de huidige situatie aan om ervoor te zorgen dat de oefeningen correct worden uitgevoerd, zij het dan op kleinere schaal dan gewoonlijk.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de exploitanten van de nucleaire installaties en het Nationaal Crisiscentrum stellen alles in het werk om de noodplannen verder te testen, want het blijft belangrijk om voorbereid te zijn op mogelijke radiologische crisissituaties. De huidige situatie mag het FANC er niet van weerhouden zijn opdracht uit te voeren: ervoor zorgen dat de bevolking, de werknemers en het milieu worden beschermd tegen de risico's van ioniserende straling.

In september en oktober vonden enkele oefeningen plaats in de crisiszaal van het FANC:14 september: crisisoefening voor de nucleaire site van Doel, uitgebaat door ENGIE Electrabel
 
Afbeelding verwijderd.
8 oktober: crisisoefening voor de nucleaire site van Fleurus, uitgebaat door het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE)

Enerzijds was het de bedoeling om te testen of de evaluatiecel (CELEVAL) en de meetcel (CELMES) de crisis konden beheren vanuit de crisiszaal van het FANC, rekening houdend met de geldende COVID-maatregelen. Anderzijds werd een werkwijze getest waarbij een aantal deelnemers ter plaatse en een andere groep vanop afstand deelnam aan de oefeningen.

Over het algemeen werden de doelstellingen bereikt en konden de gesimuleerde incidenten efficiënt worden beheerd. Bij de eerste oefening, voor de site van Doel, werden enkele verbeterpunten geïdentificeerd, die vervolgens tijdens de IRE-oefening werden geïmplementeerd. Met name het gebruik van nieuwe tools zoals Microsoft Teams bij crisismanagement werd verfijnd. Zo werd de informatiestroom van deelnemers op afstand naar deelnemers in de crisiszaal verbeterd. Deze ervaringen bieden ook lessen voor de toekomst, aangezien crisisbeheer vanop afstand tijd kan besparen in reële situaties.

Binnen de coördinatiegroepen van de twee cellen – en in samenwerking met het Nationaal Crisiscentrum – zal nog een meer diepgaande analyse worden uitgevoerd om na te gaan welke lessen uit deze twee oefeningen op middellange termijn moeten worden geïntegreerd in het crisisbeheer in normale omstandigheden. Die evaluatie maakt deel uit van een voortdurende verbetering van de noodplannen op federaal niveau.

Foto's : ©AFCN-FANC