NTP Europe in Fleurus: afwijking ingedeeld op INES-niveau 1

Een werknemer van het bedrijf NTP Europe werd op 5 december 2016 blootgesteld aan een lage dosis straling tijdens een onderhoudsbeurt aan een gammagrafietoestel. Volgens het opvolgingsformulier was het toestel leeg en dus ontladen van zijn radioactieve bron. De werknemer startte daarom met de handelingen voor het onderhoud. Daarop is de radioactieve bron gedeeltelijk uit het toestel gekomen. De elektronische dosimeter gaf direct alarm aan en de werknemer heeft het lokaal onmiddellijk verlaten. Het toestel werd inmiddels beveiligd en de bron werd op een veilige manier gerecupereerd.

De dosis die de werknemer heeft opgenomen tijdens zijn werkdag op 5 december bedraagt 10 microsievert (ter vergelijking: de maximale dosislimiet voor medewerkers in de nucleaire sector bedraagt 20 milliesievert per jaar, dit komt overeen met een dosis die 2.000 keer hoger ligt dan de dosis van 10 microsievert). Twee andere personen moesten tussenkomen om het toestel en de radioactieve bron in veiligheid te brengen. Zij werden respectievelijk blootgesteld aan een dosis van 7 en 3 microsievert.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatie-instrument dat toelaat om de ernst van een gebeurtenis met ioniserende straling begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Dit voorval had geen enkele impact op het welzijn van de andere werknemers, de bevolking of op het leefmilieu.