Overslaan en naar de inhoud gaan

Maritiem transport van radioactieve stoffen: expertmeeting georganiseerd door de ANVS, met medewerking van het FANC

Op donderdag 5 december 2019 heeft in het Nederlandse Vlissingen een expertmeeting plaatsgevonden rond het maritiem transport van radioactieve stoffen via de Westerschelde. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Nederlandse tegenhanger van het FANC, de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming), en Veiligheidsregio Zeeland, met de medewerking van het FANC en andere betrokken partijen. Bedoeling was de dialoog aan te gaan met de Nederlandse stakeholders uit de transportsector en andere betrokkenen bij de veiligheid van dat type vervoer. Er kwamen onderwerpen als regelgeving, vergunningen, verantwoordelijkheden en transportveiligheid aan bod.

Het maritieme vervoer van radioactieve stoffen richting de haven van Antwerpen verloopt via de Westerschelde. Als er een incident zou gebeuren bij een van die transporten, dan zouden beide landen betrokken zijn. Een incident houdt zich immers niet aan grenzen. Daarom is het belangrijk om continu te blijven streven naar een gezamenlijke, optimale incidentbestrijding.

Dankzij overleg en uitwisseling van best practices kan iedere betrokkene zijn eigen rol toelichten en eventuele vragen stellen, kunnen de veiligheidsautoriteiten de vervoerders extra sensibiliseren over de mogelijke risico’s en kan de regelgeving aan de praktijk worden getoetst.

De expertmeeting in Vlissingen was een succes. Het FANC plant in de toekomst dan ook een gelijkaardig evenement voor de Belgische stakeholders die betrokken zijn bij het vervoer van radioactieve stoffen over de Westerschelde.