Kernreactor Doel 2 manueel tot stilstand gebracht

De reactor Doel 2 werd tijdens de nacht van 14 op 15 juli 2021 manueel stilgelegd, omdat de medewerkers van ENGIE Electrabel een snelle stijging van het waterstofverbruik opmerkten in de alternator, wat wijst op een lek. Daarom werd beslist om de reactor preventief uit te schakelen, waardoor eventuele risico’s meteen drastisch dalen. De situatie is onder controle, maar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) volgt dit incident samen met ENGIE Electrabel op. Er wordt nu gezocht naar de oorzaak van het lek. De reactor kan pas worden heropgestart wanneer het lek is gedicht.

Een waterstoflek in de alternator is niet specifiek gelinkt aan de werking van een kerncentrale, het kan ook in andere types elektriciteitscentrales voorkomen. Wel gelden er in de nucleaire sector erg strikte normen, waardoor er zeer snel wordt opgetreden in geval van een mogelijk risico.

De alternator bevindt zich in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale en wordt gekoeld met waterstof. Hier vindt u meer info over de werking van een kerncentrale.