Kennis- en informatie-uitwisseling tussen FANC en ANVS

Gisteren organiseerden het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en zijn Nederlandse tegenhanger, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), hun jaarlijks overleg. Daarin hebben het FANC en de ANVS verdere afspraken gemaakt over onderlinge informatie-uitwisseling en observatie bij elkaars inspecties.

Het overleg tussen beide nucleaire regulatoren handelde voornamelijk over onderwerpen als informatie-uitwisseling, grensoverschrijdende informatieverstrekking bij vergunningen en de veiligheidssituatie van kerncentrales en andere nucleaire installaties in beide landen.

De bedoeling van dergelijke overlegmomenten is een stand van zaken te geven van de vele samenwerkingsacties die al bestaan en die nog zullen worden gecreëerd. Door kennis- en ervaringsuitwisseling met de buurlanden werken zowel het FANC als de ANVS aan de continue verbetering van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in eigen land.

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, moest het overleg dit jaar jammer genoeg digitaal plaatsvinden. Hoewel het natuurlijk fijner is om de buitenlandse collega’s live te kunnen ontmoeten, konden de Belgische en Nederlandse veiligheidsautoriteiten op deze manier toch op een coöperatieve en constructieve manier kennis met elkaar uitwisselen.