Jaarverslag 2019

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft vandaag zijn jaarlijks activiteitenverslag voor het jaar 2019 gepubliceerd. Het was een productief jaar, waarin het FANC opnieuw zijn missie kon vervullen om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling. In 2019 hebben we meer dan 11.000 vergunningen afgeleverd en meer dan 500 inspecties uitgevoerd.

Maar het FANC doet veel meer dan dat. Naast het toezicht op de veiligheid en de beveiliging van de kerncentrales in België, inspecteert het FANC industriële en medische inrichtingen en waakt het over het vervoer van radioactief materiaal. Het heeft ook een radiologisch controleprogramma voor het grondgebied en een voortdurend evoluerend radioactiviteitscontrolesysteem (TELERAD). Het FANC controleert de natuurlijke radioactiviteit, stelt noodplannen op en voert bewustmakingscampagnes. Op het gebied van publieks- en mediarelaties beantwoordt het FANC politieke vragen, vragen van journalisten en van de bevolking, zowel nationaal als internationaal. Ten slotte stelt het zijn expertise ter beschikking in het kader van uitwisselingen en internationale missies, maar ook voor Belgische projecten (MYRRHA, berging van kernafval, enzovoort).

Raadpleeg het jaarverslag 2019 voor meer details.