Interne audit Electrabel over beheer van gecategoriseerde documenten: reactie van het FANC

Het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 houdende de categorisering en bescherming van nucleaire documenten bepaalt dat alle exploitanten van nucleaire installaties moeten beschikken over een systeem voor het veilige beheer van gecategoriseerde documenten en gevoelige informatie. Sinds de publicatie van dit K.B. hebben de exploitanten de nodige acties opgestart om zich te conformeren aan de wettelijke vereisten.

Het is in deze context dat Electrabel in 2014 en 2015 een interne audit heeft uitgevoerd. Doel van de audit was om het beheer van gecategoriseerde documenten binnen het bedrijf in kaart te brengen. Daarbij werd een reeks aandachtspunten geïdentificeerd. Het rapport van deze audit dateert van juni 2015 en beschrijft de situatie zoals die anderhalf jaar geleden door Electrabel zelf werd opgetekend. Volgens het bedrijf is sindsdien een reeks verbeteringsacties ondernomen.

Het FANC waakt erover dat de exploitanten van nucleaire installaties hun wettelijke verplichtingen op het vlak van de veiligheid en beveiliging nakomen. Die controle gebeurt door middel van regelmatige inspecties. De volgende inspecties rond het thema van de beveiliging van gevoelige informatie staan gepland in 2017. Indien er op dat moment effectief nog tekortkomingen zijn, zal het FANC erop toezien dat de exploitant die zo snel mogelijk wegwerkt.