Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale experts voeren veiligheidsreview uit in Doel 1 en 2

Naar aanleiding van de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2 tot 2025, voerde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in 2017 op vraag van het FANC een veiligheidsreview uit. Daaruit bleek toen dat ENGIE Electrabel het LTO-programma (Long Term Operation) van Doel 1 en 2 goed beheerde, maar dat er nog ruimte was voor verbetering. De internationale experts van het IAEA kwamen eind juni 2019 opnieuw langs om na te gaan of hun aanbevelingen en suggesties intussen waren opgevolgd. Dat bleek het geval, al moeten de opgestarte programma’s uiteraard nog verder worden uitgevoerd.


Internationale experts die de SALTO-review van Doel 1 en 2 hebben uitgevoerd.

De review die de internationale experts hebben uitgevoerd, vond plaats in het kader van wat in het vakjargon een ‘SALTO-missie’ wordt genoemd. Dat staat voor Safety Aspects of Long Term Operation. Een dergelijke audit gaat na of een kerncentrale voldoende is voorbereid op een langetermijnuitbating. De belangrijkste factor die daarbij wordt onderzocht, is het verouderingsbeheer. De exploitant van een centrale moet kunnen aantonen dat hij eventuele problemen, die kunnen optreden door veroudering van de installatie, tijdig aanpakt.

Volgens de internationale experts heeft de kerncentrale van Doel sinds de audit van 2017 voldoende vooruitgang geboekt. Zo heeft de exploitant onder andere gezorgd voor een verbeterde competentie- en kennisoverdracht bij het personeel dat betrokken is bij het verouderingsbeheer.

ENGIE Electrabel moet de opgestarte programma’s uiteraard wel nog afwerken. De exploitant zal ook verdere stappen ondernemen om te garanderen dat alle nodige infrastructuren en componenten vervat zitten in het verouderingsbeheerprogramma.

>> Lees het volledige verslag van de SALTO-audit.
>> Raadpleeg hier het FANC-nieuwsbericht over de SALTO-review van 2017.

De algemene informatie over het SALTO-programma kan u raadplegen op de website van het IAEA. Het persbericht van het IAEA over de conclusie van deze audit vindt u hier.