Incident in de kerncentrale van Doel 4 geklasseerd op INES-niveau 0

Op dinsdag 10 januari 2017 vond een incident plaats in het niet-nucleaire gedeelte van Doel 4. De reactor is daarop volgens de voorziene veiligheidsvoorschriften automatisch uitgeschakeld. Na analyse werd dit incident geklasseerd op niveau 0  van de INES-schaal en had dus geen radiologische gevolgen.  Gevaar voor de bevolking of het leefmilieu deed zich dus ook niet voor.

Aan de basis van het incident ligt een onregelmatigheid tussen de verbinding van de centrale en een externe hoogspanningspost, in het niet-nucleaire gedeelte. Daarop volgde een voorziene stoomontsnapping, waarvan een deel via een ventilatierooster in de machinezaal terechtkwam. Een werknemer liep daarbij brandwonden op aan de handen. Volgens de voorziene veiligheidsprocedures is de reactor na het incident automatisch uitgeschakeld en bevond deze zich in veilige toestand.

ENGIE Electrabel heeft dit incident aan de overheden gemeld met notificatieniveau “N1”. Dit betekent dat het om een gebeurtenis gaat zonder impact voor mens of milieu, waarbij proactief het nucleair noodplan toch wordt geactiveerd. Na verdere analyse bleek de situatie onder controle en werd de federale fase van crisisbeheer niet opgestart. De oorzaak van het incident wordt nog verder onderzocht.

Zowel ENGIE Electrabel als het FANC hebben onmiddellijk radioactiviteitsmetingen uitgevoerd en de resultaten toonden aan dat er geen radiologische gevolgen waren.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 0 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatie-instrument dat toelaat om de ernst van een gebeurtenis met ioniserende straling begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval). Gebeurtenissen die op niveau 0 worden geklasseerd hebben doorgaans weinig belang op het vlak van nucleaire veiligheid.

Dit incident in Doel 4 had dus geen enkele impact op het welzijn van de andere werknemers, de bevolking of op het leefmilieu.