Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

IAEA voert veiligheidsreview uit op de BR2 onderzoeksreactor te Mol

Mol, België – Een team van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) heeft vandaag een missie afgerond waarin het een review uitvoerde van het verouderingsbeheer van de BR2 (Belgian Reactor 2) onderzoeksreactor.

Deze missie, bestaande uit experts op het vlak van nucleaire veiligheid, was aangevraagd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en begon op 7 November. De review uitgevoerd door het IAEA team was gefocust op aspecten die essentieel zijn voor het veilig verder uitbaten van de onderzoeksreactor.

Deze BR2 is één van drie onderzoeksreactoren op het terrein van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) te Mol. De BR2, operationeel sinds begin jaren 60, heeft een van de hoogste vermogensniveaus in West Europa, en is tevens één van de oudste onderzoeksreactoren. De BR2 wordt gebruikt voor splijtstof- en materiaaltests voor diverse reactortypes en voor het Europese fusieprogramma. Tevens speelt de BR2 een belangrijke rol in de productie van radio-isotopen voor medische en industriële toepassingen en voor doteren van silicium bestemd voor de elektronica-industrie.

Het IAEA team concludeerde dat de BR2 significant vooruitgang heeft geboekt in het opzetten van een effectief verouderingsbeheerprogramma. Verdere uitbreiding van het programma is opportuun om het volledig consistent te maken met de meest recente standaarden van de IAEA. De praktijk om periodiek veiligheidsherevaluaties uit te voeren zal helpen bij het verzekeren dat veiligheid van de onderzoeksreactor verzekerd blijft gedurende de verdere uitbatingsperiode.

Het IAEA team stelde dat het verouderingsbeheerprogramma van de BR2 de meeste door de IAEA standaarden aanbevolen thema´s omvat en dat acties voorzien zijn om nog uitstaande mogelijkheden voor verbeteringen aan te pakken.

Het IAEA team identificeerde goede praktijen die gedeeld zullen worden met de internationale gemeenschap van onderzoeksreactoren. Deze goede praktijken betreffen onder andere het uitvoeren van periodieke veiligheidshervaluaties alsook het vrijwillig rapporteren over de BR2 in het kader van de conventies van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid.

Het IAEA team gaf een aantal aanbevelingen en suggesties die het verouderingsbeheer van de BR2 verder kunnen versterken, waaronder:

  • Het programma voor verouderingsbeheer zou uitgebreid moeten worden naar installaties voor de productie van radio-isotopen, experimentele uitrustingen en bouw structuren met een belang voor de veiligheid ;
  • Het kwalificatie programma van veiligheidsuitrustingen zou uitgebreid kunnen worden ;
  • De effectiviteit van programma’s en procedures waarmee trends in veroudering worden gemonitord en waarmee de fysieke degradatie wordt geminimaliseerd, zou geregeld moeten worden herzien ;
  • Het programma voor verouderingsbeheer zou gereviseerd moeten worden met het oog op kwaliteitseisen en ervaringsfeedback.

Het team van de IAEA bestond uit experts uit Argentinië, Canada, Zuid Afrika en van de IAEA.

Een opvolgingsmissie is voorlopig gepland in 2019. Deze missie dient om de acties te evalueren die de exploitant SCK•CEN zal uitvoeren om tegemoet te komen aan de aanbevelingen en suggesties die het IAEA formuleerde tijdens deze missie. Een uitgebreid verslag van de resultaten wordt begin 2018 gepubliceerd

Achtergrond

De review van het verouderingsbeheer en voortgezet veilig bedrijf van de onderzoeksreactor wordt uitgevoerd op basis van de methodologie die werd ontwikkeld in het kader van de IAEA “Safety Aspects of Long Term Operation” (SALTO) Peer Review Service voor nucleaire vermogenscentrales, en in overeenstemming met de IAEA standaarden voor onderzoeksreactoren. Deze assessment vult IAEA INSARR missies aan welke zijn gericht op het geheel aan programma´s en activiteiten die essentieel zijn voor de veiligheid.

Update :

>> Raadpleeg het eindrapport van de IAEA-missie