Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft vandaag zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd

In zijn missie om bevolking, werknemers en leefmilieu te beschermen tegen de risico’s van ioniserende straling, komt het FANC in aanraking met tal van sectoren en stakeholders. Het FANC is in België verantwoordelijk voor de nucleaire veiligheid en beveiliging en stralingsbescherming en doet dat concreet door te reglementeren, informeren, adviseren, controleren en inspecteren. Het FANC is actief op het vlak van nucleaire inrichtingen (kerncentrales, onderzoekscentra, ziekenhuizen, tandartspraktijken, enzovoort), nucleaire beveiliging, nucleaire transporten, radiologisch toezicht op het grondgebied, nucleaire noodsituaties, geneeskundige en industriële toepassingen van ioniserende straling, natuurlijke radioactiviteit, non-proliferatie en radioactief afval.

Hoewel het COVID-19-virus ook in onze sector een grote impact had op het werkjaar 2020, hebben we toch onze voornaamste activiteiten kunnen voortzetten. In totaal leverden we 9.722 vergunningen en erkenningen af, konden we 3.500 Belgische gezinnen ervan overtuigen hun huis te testen op de aanwezigheid van radon, voerden we 494 inspecties uit en zorgden we voor 52 nieuwe regelgevende initiatieven. We mochten het afgelopen jaar ook maar liefst 14 nieuwe collega’s verwelkomen en hielden meer dan ooit contact met onze stakeholders via social media.

Alle details over onze activiteiten in 2020 kan u lezen in ons online jaarverslag.