Overslaan en naar de inhoud gaan

Het FANC ontmoet zijn Duitse tegenhanger

Op 5 juni hebben de experts van het FANC hun Duitse collega’s ontmoet op het Ministerie van Leefmilieu (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) in Bonn. Deze ontmoeting vindt elk jaar plaats en heeft als doel de goede relaties te onderhouden tussen de nucleaire regulatoren van beide landen. Bovenop het verbeteren van de samenwerking, het uitwisselen van informatie en het delen van ervaringen omtrent nucleaire veiligheid en de bescherming tegen stralingsrisico’s, hebben beide partijen tijdens dit overleg ook van gedachten kunnen wisselen omtrent het langetermijnbeheer van radioactief afval. Langs Duitse kant waren behalve experten van de nucleaire regulator (BMU), ook een aantal vertegenwoordigers aanwezig uit de Duitse deelstaten (Länder) die aan België grenzen – Noordrijn Westfalen en Rijnland Palts.

Vertegenwoordigers van het FANC, samen met hun collega’s van het BMU in Bonn © FANC

Het FANC onderhoudt ook met de nucleaire regulatoren van de overige buurlanden regelmatige contacten. Deze ontmoetingen hebben enerzijds als doel informatie en ‘best practices’ uit te wisselen omtrent nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. Anderzijds maken deze meetings het ook mogelijk om directe contacten te onderhouden. Zo dragen ze ook bij om tijdens crisissen of crisisoefeningen dezelfde communicatielijnen aan te houden. Gedurende deze bijeenkomsten komen zowel de experts van de verschillende nucleaire vakgebieden als de directiecomités samen.

Gedurende de maanden mei en juni 2019, vonden volgende ontmoetingen plaats (of zullen nog plaatsvinden) tussen het FANC en zijn buitenlandse tegenhangers:

  • 15/05  : Inspection fédérale de la sécurité nucléaire - ENSI (Zwitserland)
  • 29/05 : Division de la Radioprotection – Ministère de la Santé (Luxembourg)
  • 05/06 : Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit  - BMU (Duitsland)
  • 13/06  : Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming – ANVS (Nederland)
  • 18/06 : Autorité de Sûreté nucléaire – ASN (Frankrijk)

Groepsfoto van vertegenwoordigers van het FANC met de Nederlandse collega’s van het ANVS in Den Haag © FANC