Overslaan en naar de inhoud gaan

Herziening fysische controle

Op 21 december 2018 werd er een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarbij het bestaande ARBIS gewijzigd werd.

Dit besluit heeft tot doel om een duidelijkere situatie te scheppen voor zowel de exploitanten van ingedeelde inrichtingen en de transportorganisaties als voor de erkende instellingen en dit op basis van de volgende principes:

  • reglementaire controletaken zijn de verantwoordelijkheid van het FANC (en zijn filiaal Bel V in de inrichtingen van klasse I en IIA). FANC en Bel V houden toezicht op de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming vanwege de overheid;
  • het responsabiliseren van de exploitant of het ondernemingshoofd voor wat betreft de fysische controle: de dienst voor fysische controle dient steeds intern bij de exploitant/organisatie georganiseerd te worden;
  • een soepel en doeltreffend systeem dat exploitanten of transportorganisaties toelaat de expertise van de erkende deskundigen en van de erkende instellingen in te roepen om de stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid van zijn installaties en/of activiteiten/... te verzekeren. Elke exploitant of transportorganisatie krijgt dus van de wetgever de mogelijkheid om een fysische controle in te richten die het beste bij zijn organisatie past.

Daarnaast worden hiermee de concepten van ‘Functionaris voor de Stralingsbescherming’ (RPO) en de ‘Stralingsbeschermingsdeskundige’ (RPE) in de zin van de Europese Basic Safety Standards (Europese Richtlijn 2013/59/EURATOM) omgezet  in de Belgische regelgeving.

Dit koninklijk besluit van 6 december 2018 wijzigt het ARBIS (koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).

>> Raadpleeg het KB, de hieraan gekoppelde technische reglementen en het verslag aan de Koning

>> Raadpleeg ons informatiedossier ‘Herziening fysische controle’