Overslaan en naar de inhoud gaan

Frank Hardeman aan het hoofd van het FANC

Frank Hardeman heeft zich vanmiddag voorgesteld als nieuwe directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Hij nam op 1 mei van dit jaar zijn functie aan het hoofd van het FANC op en heeft intussen de kans gehad om nader kennis te maken met het Agentschap en zijn medewerkers. Het FANC staat voor meerdere uitdagingen in de nabije toekomst en Frank Hardeman is van plan om die aan te gaan met een beleid gesteund op bescherming, transparantie en onafhankelijkheid.

Na een loopbaan aan de KU Leuven en binnen het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol was de stap naar het FANC een logische keuze voor Frank Hardeman. Hij heeft dertig jaar ervaring in stralingsbescherming, veiligheid en onderzoek en zijn expertise is internationaal erkend. Zijn mandaat bij het FANC loopt over een periode van zes jaar en binnen die periode staat er heel wat te gebeuren binnen de nucleaire sector. Frank Hardeman hecht ook veel belang aan de interne werking van het FANC en is vastberaden om de organisatie aan te passen aan de wijzigende context.

FANC: veel meer dan enkel toezicht op kerncentrales

Bij het FANC denken veel mensen vooral aan de kerncentrales van Doel en Tihange. Het garanderen van de veilige uitbating van die centrales maakt uiteraard een belangrijk deel uit van de verantwoordelijkheden van het FANC, maar er zijn nog heel wat andere domeinen waarbinnen het FANC actief is.

Zo wordt radiologische straling dagelijks gebruikt in de medische wereld, zowel voor de opsporing als voor de behandeling van ziektes. Ook tandartsen en dierenartsen maken gebruik van radiologische technologie. Het is de opdracht van het FANC om dat positieve gebruik van straling toe te laten met een zo beperkt mogelijke dosis.

Daarnaast organiseert het FANC tal van sensibiliseringscampagnes, onder andere over de aanwezigheid van radon in de bodem. Natuurlijke radioactiviteit is immers overal aanwezig. Het FANC bewaakt continu de stralingsniveaus in België, komt tussen waar nodig en communiceert er transparant over. Het FANC ziet ook toe op het transport van onder andere splijtstoffen en medisch materiaal en controleert de industrie om de gebruikers van industriële toepassingen te beschermen. Het FANC promoot ook betere technologieën waar nodig. Veel aandacht gaat natuurlijk ook naar de beveiliging van nucleaire sites.

Waarden en toekomstvisie

Frank Hardeman: “Het FANC is betrouwbaar, transparant, onafhankelijk en neutraal. Het vervult zijn rol als promotor en bewaker van de veiligheidscultuur, maar treedt ook streng op als het moet.”

Met die waarden gaat het FANC een veranderende toekomst tegemoet. De geplande kernuitstap, de berging van radioactief afval en de ontwikkeling van nieuwe medische toepassingen zijn maar enkele van de vele uitdagingen voor de komende jaren. Frank Hardeman en alle medewerkers van het FANC en van zijn technisch filiaal Bel V gaan er alles aan doen om samen met de beleidsorganen de nodige aanpassingen efficiënt door te voeren. Communicatie, zowel intern als extern, zal daarbij een hoeksteen van het beleid zijn.