Overslaan en naar de inhoud gaan

FANC stemt in met heropstart Doel 2

Analyse grondoorzaak lek in Doel 1 afgerond

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft op 25 januari 2019 groen licht gegeven voor de heropstart van de kernreactor Doel 2. Eind april 2018 werd in Doel 1 een lek vastgesteld in een leiding in een veiligheidskoelwatercircuit. ENGIE Electrabel verving daarop ook een deel van dezelfde leiding in de reactor Doel 2. In Doel 2 was er immers ook sprake van degradatie. Het probleem was er wel minder ver gevorderd. Intussen is uit analyses ook gebleken dat de degradatie van de leidingen werd veroorzaakt door materiaalmoeheid. Voor het FANC moest er absoluut duidelijkheid komen over de oorzaak van de problematiek, vooraleer beide reactoren mochten heropstarten.

Op maandag 23 april 2018 ontdekte ENGIE Electrabel een klein lek in een veiligheidskoelwatercircuit van Doel 1. Daarop werd de reactor stilgelegd, zoals de veiligheidsprocedures dat voorschrijven, en werd het geplande onderhoud van Doel 1 vervroegd. Omdat zustercentrale Doel 2 een gelijkaardige opbouw heeft, werd de overeenstemmende koelwaterleiding in Doel 2 ook gecontroleerd tijdens het periodieke onderhoud van de reactor. Eind november verving ENGIE Electrabel die koelwaterleiding van Doel 2, na akkoord van het FANC.

Uit materiaalanalyses van de betrokken leiding door externe laboratoria is gebleken dat het lek dat in Doel 1 werd vastgesteld het gevolg is van materiaalmoeheid.
Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V gaan akkoord met de conclusie van die analyses. Daarmee zijn alle vragen en opmerkingen die het FANC had met betrekking tot Doel 2 uitgeklaard. De reactor Doel 2 kan dan ook heropstarten en opnieuw op een veilige manier worden uitgebaat. De reactor zal de komende dagen worden opgestart, volgens de planning van ENGIE Electrabel.

Om gelijkaardige problemen in de toekomst te voorkomen, moet ENGIE Electrabel tijdens werkzaamheden voortaan een monitoring van de leidingen uitvoeren en moeten er follow-upinspecties van de leidingen gebeuren tijdens volgende revisies.

In Doel 1 zijn de reparaties nog bezig, dus kan die reactor voorlopig nog niet opnieuw in werking worden gesteld. Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V blijven de werkzaamheden in Doel 1 nauwlettend opvolgen.