Overslaan en naar de inhoud gaan

FANC publiceert jaarlijkse opvolgingsrapporten over nucleaire stresstesten

Sinds het kernongeval in Fukushima op 11 maart 2011 werden ook alle Europese kerncentrales onderworpen aan zogenaamde stresstesten, om hun weerstand tegen extreme natuurlijke omstandigheden zoals overstromingen en aardbevingen te evalueren. België breidde die oefening verder uit naar andere scenario’s zoals vliegtuigcrashes en gasexplosies en besloot om ook de andere grote nucleaire installaties in ons land te evalueren.

Op basis van de resultaten van de stresstesten stelde iedere exploitant een actieplan op om het veiligheidsniveau van zijn installaties verder te verhogen. Het FANC evalueerde die actieplannen en formuleerde waar nodig bijkomende eisen en aanbevelingen. Dat proces werd al in juli 2013 afgerond. Sindsdien monitort het FANC samen met zijn technisch filiaal Bel V de opvolging van de actieplannen en publiceert het jaarlijks een rapport dat de meest recente stand van zaken beschrijft.

Kerncentrales Doel en Tihange

Eind 2018 had ENGIE Electrabel meer dan 99% van zijn actieplan voltooid. Het laatste overblijvende actiepunt, de constructie van een nieuwe noodplankamer in Tihange die als back-up moet dienen voor de bestaande noodplankamer, is aan de gang en zal in de loop van 2019 worden afgerond.

De kerncentrales van Doel en Tihange zijn intussen voldoende beschermd tegen natuurlijke gevaren zoals overstromingen en aardbevingen. Beide sites zijn ook voldoende beschermd tegen een volledige stroomuitval en hebben hun strategie voor het beheersen van ernstige ongevallen adequaat verbeterd.

Andere Belgische nucleaire installaties

In 2018 heeft het Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus zijn actieplan volledig afgewerkt.

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol heeft ongeveer 95% van zijn acties voltooid. De overblijvende actiepunten hebben betrekking op de constructie van een nieuw dieselgebouw van de nucleaire onderzoeksreactor Belgian Reactor 2 (BR 2) en op de modernisering van het bluswaternetwerk van de site. Die acties zouden in de loop van dit jaar moeten worden afgerond.

Belgoprocess in Dessel, verantwoordelijk voor het beheer van het Belgisch radioactief afval, heeft intussen 90% van zijn actieplan afgewerkt. De installaties zijn intussen voldoende beschermd tegen onder andere aardbevingen en vliegtuiginslagen, maar de brandbescherming op de site moet nog verder worden verbeterd. Het gaat dan in het bijzonder over de systemen voor de branddetectie en –bestrijding in geval van een volledige stroomuitval.

Het FANC volgt de uitvoering van de actieplannen verder op en publiceert in maart 2020 een nieuwe stand van zaken.

Raadpleeg hier alle opvolgingsrapporten.
Raadpleeg hier het volledige informatiedossier over de nucleaire stresstesten.