FANC keurt heropstart Tihange 2 goed

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft de uitgevoerde betonreparaties en aanbrenging van een nieuwe dakplaat in het bunkergebouw van Tihange 2 goedgekeurd. Het FANC heeft nu voldoende garanties dat de reactor opnieuw op een veilige manier kan worden uitgebaat.

In augustus 2018 werd tijdens het periodieke onderhoud van de reactor van Tihange 2 vastgesteld dat er sprake was van betondegradatie in het stoomafblaaslokaal  van het bunkergebouw, door een continue blootstelling van het beton aan warme en vochtige omstandigheden. Dat gebouw huisvest noodsystemen zoals noodpompen en dieselgeneratoren. Om de werking van de noodsystemen te allen tijde te kunnen garanderen, moet het gebouw waarin ze zich bevinden voldoende bestand zijn tegen externe gebeurtenissen. Het aangetaste beton moest dus worden gerepareerd. Bij de reparatie van de beschadigde betondelen werd echter ook een anomalie vastgesteld met betrekking tot de positionering en dimensies van de wapening in het beton dat zich in het plafond van het gebouw bevindt. Een aantal verticaal gepositioneerde wapeningen lagen niet op de plaats waar ze volgens de oorspronkelijke bouwplannen moest liggen. Door de combinatie van die beide problemen - de betondegradatie en de afwijkingen ter hoogte van de wapening - bleek wel dat de initieel voorziene herstelwerken niet volstonden om die weerstand tegen externe gebeurtenissen te waarborgen. Daarom besliste de exploitant om bijkomende werken aan de bunker uit te voeren, door onder andere een extra dakstructuur aan te brengen.

Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V hebben die werkzaamheden zelf minutieus opgevolgd, zowel via evaluatie en beoordeling van diverse documenten, kwaliteitsplannen en testresultaten, als via strikte inspecties op de site zelf. Uiteindelijk kwam het FANC tot de conclusie dat het bunkergebouw van Tihange 2 na de doorgevoerde werken aan alle veiligheidseisen van het FANC voldoet.

Het FANC geeft dan ook groen licht voor de heropstart. De reactor zal in de loop van de volgende dagen opnieuw aan het net worden gekoppeld, volgens de planning van uitbater ENGIE Electrabel.