Overslaan en naar de inhoud gaan

FANC gehoord in subcommissie nucleaire veiligheid over rapport van Frans parlement

Op dinsdag 27 november werd het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle gehoord in de subcommissie nucleaire veiligheid van de Kamer. De zitting behandelde het onderzoeksrapport van de Franse parlementaire Commissie over de veiligheid en beveiliging van de Franse nucleaire installaties.

Het FANC heeft het werk van die onderzoekscommissie op de voet gevolgd. Met het oog op voortdurende verbetering heeft het FANC het onderzoeksrapport en de 33 daarin aangegeven aanbevelingen nauwkeurig geanalyseerd. Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC, heeft de analyse van het rapport door het FANC voorgesteld tijdens de subcommissie van dinsdag 27 november.

De situatie met betrekking tot veiligheid en beveiliging van nucleaire installaties in Frankrijk en België verschilt in veel opzichten. Daarom heeft het FANC de analyse uitgevoerd binnen de grenzen van zijn bevoegdheden. Na de analyse bleek dat vele van de aanbevelingen niet van toepassing zijn op de Belgische nucleaire installaties of niet van toepassing zijn op het FANC, omdat ze niet onder zijn bevoegdheid vallen.

Het FANC onderschrijft over het algemeen wel de doelstellingen van verscheidene aanbevelingen en erkent de relevantie ervan. Het Agentschap is van mening dat het huidige regelgevingskader en de genomen maatregelen het FANC in staat stellen die doelstellingen te verwezenlijken.

Het FANC benadrukt dat het zich zal blijven inzetten voor een voortdurende verbetering, en dat binnen de drie domeinen van zijn bevoegdheid, namelijk nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. Het FANC heeft daarbij één enkel doel voor ogen: de bevolking, de werknemers en het leefmilieu beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling.

>> Lees de volledige analyse van het FANC