Overslaan en naar de inhoud gaan

FANC en transportsector evalueren samen nieuwe regelgeving over vervoer van radioactieve stoffen

Vandaag nodigt het FANC 200 professionals uit de transportsector uit om samen de nieuwe regelgeving rond het vervoer van radioactieve stoffen te evalueren. Die nieuwe regelgeving werd begin vorig jaar uitgebreid naar de volledige transportketen, van fabrikanten van verpakkingen tot organisaties die zorgen voor multimodaal vervoer, en zorgde voor een administratieve vereenvoudiging. 

Het FANC startte in 2013 met een project voor de herziening van de regelgeving rond het vervoer van radioactieve stoffen. Dat was nodig, want de regelgeving was sinds de eerste versie van 1963 niet meer grondig aangepast en sloot niet meer aan bij de huidige Europese en internationale context. Op 22 oktober 2017 werd het aangepaste hoofdstuk van het koninklijk besluit, met de nieuwe regels, gepubliceerd het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving trad effectief in voege op 1 januari 2018.

De vervoerders en alle andere stakeholders (afhandelaars op de luchthaven, kaaiuitbaters in de haven, enzovoort) werden gedurende het hele traject betrokken bij het project. Ze werden geconsulteerd aan de hand van vragenlijsten en konden deelnemen aan rondetafelgesprekken en workshops. Nu de nieuwe regelgeving intussen een jaar van kracht is, wordt er vandaag verder gebouwd op dit participatieve proces en krijgen alle belanghebbenden de kans om feedback te geven vanuit hun praktijkervaringen.