FANC en NNSA (USA) richten internationale werkgroep op rond bestrijding van interne dreigingen in de nucleaire sector

Tijdens een internationale conferentie over nucleaire beveiliging (ICONS 2020) dat van 10 tot 14 februari op het Internationaal Atoomenergieagentschap in Wenen plaats vond, hebben het FANC en zijn Amerikaanse tegenhanger, de National Nuclear Security Administration (NNSA), de aftrap gegeven voor de oprichting van een internationale werkgroep rond de bestrijding van interne dreigingen in de nucleaire sector.

Het is de bedoeling dat een tiental lidstaten van deze werkgroep op regelmatige basis samenkomt om een doelbewuste strategie te ontwikkelen rond de bestrijding van Insider Threats bij nucleaire en radiologische installaties. Die groep zal zich op een aantal specifieke thema’s focussen (veiligheidscultuur, cyberveiligheid, …) en zal op regelmatige basis ook internationale workshops organiseren. De eerste bijeenkomst van de werkgroep is al gepland. Die zal plaatsvinden in Brussel in juni 2020.

De directeur-generaal van het FANC, Frank Hardeman, benadrukte tijdens dit evenement het belang van internationale samenwerking: “ Alleen via een internationale bewustwording en uitwisseling van good practices kan deze dreiging op een efficiënte manier worden bestreden”. “Insider threats blijven één van de grootste uitdagingen voor de nucleaire sector", vervolgde Lisa E. Gordon-Hagerty, die aan het hoofd staat van de NNSA en tevens Under Secretary for Nuclear Security van het Departement van Energie van de Verenigde Staten is. "We werken samen met partners over de hele wereld om dit risico zo efficiënt mogelijk aan te pakken."

Het FANC en de NNSA namen vorig jaar reeds een voortrekkersrol op rond het thema van ‘Insider Threat Mitigation’. Samen organiseerden ze toen in Brussel een driedaags symposium waaraan meer dan 200 internationale experts uit 50 verschillende landen deelnamen om hun ervaringen en good practices uit te wisselen. Gezien de grote interesse voor dat symposium, besloten ze om dit niet bij een eenmalig initiatief te laten en om een permanente structuur op te richten rond het thema van insider threats. Gedurende het evenement in Wenen onderstreepte Under-Secretary Hagerty dan ook dat er sinds het symposium in Brussel reeds een aantal succesvolle initiatieven plaats vonden: een aantal regionale workshops werden reeds georganiseerd in Argentinië, Chili, Marokko en Oekraïne.  

Voor meer info: zie http://insiderthreatmitigation.org/ 

Wat is een insider threat?

Een ‘insider threat’ is het risico dat iemand binnen een organisatie/bedrijf op een bewuste of onbewuste manier zijn geautoriseerde toegang zou gebruiken om schade aan te richten aan de eigen organisatie. Dat kan zowel diefstal van bedrijfseigen informatie en technologie als schade aan bedrijfsfaciliteiten, systemen of apparatuur inhouden. Dergelijke handelingen kunnen er daadwerkelijk toe leiden dat de normale activiteiten van het bedrijf/organisatie in het gedrang komen.