Bruker microCT: afwijking ingedeeld op INES-niveau 1

Op 12 juli 2016 heeft zich bij de firma Bruker microCT een bestralingsincident voorgedaan. Tijdens het afstellen van een micro-CT-scanner constateerden de twee operatoren dat de zijdelingse loodschermen die hen tegen bestraling moeten beschermen ontbraken. Hierop werd het toestel onmiddellijk uitgeschakeld en werd het FANC verwittigd.

Na een onderzoek ter plaatse door het FANC en erkende instelling AVC bleek dat dit incident te wijten was aan de slechte communicatie tussen de verschillende afdelingen van de firma Bruker micro CT en het niet toepassen van de algemene procedure betreffende stralingsveiligheid.

Uit een dosisevaluatie uitgevoerd door de erkende deskundige blijkt dat de operatoren maximaal een dosis van 200 microsievert hebben opgelopen, hetgeen lager is dan de wettelijke dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen (20.000 microsievert per 12 glijdende maanden).

Dit incident werd ingeschaald op niveau 1 van de INES schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).