Overslaan en naar de inhoud gaan

Betonproblematiek: FANC gehoord in subcommissie nucleaire veiligheid

Vandaag werd het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle gehoord in de subcommissie nucleaire veiligheid van de Kamer. De zitting behandelde twee punten, namelijk de betonproblematiek van de bunkers van de kernreactoren, en de stand van zaken betreffende de stresstesten.

Betonproblematiek

Er was sprake van betondegradatie in de bunkergebouwen van Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3. De bunkergebouwen huisvesten noodsystemen zoals noodpompen en dieselgeneratoren. Om de werking van de noodsystemen te allen tijde te kunnen garanderen, moet het gebouw waarin ze zich bevinden bestand zijn tegen externe gebeurtenissen. De betonproblematiek deed twijfels rijzen over het vermogen van de gebouwen om de nodige weerstand te bieden aan dergelijke gebeurtenissen.

De betonproblematiek was vroeger al gekend en het beton werd altijd gerepareerd waar nodig, maar tot 2017 vormde de betondegradatie op zich geen probleem voor de stevigheid van de constructie. In 2017 bleek de betondegradatie in Doel 3 echter te ver gevorderd en daarom werden op vraag van de veiligheidsautoriteit ook de bunkers van Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 in de loop van 2018 gecheckt. Toen bleek dat ook die bunkers te lijden hadden onder verder gevorderde degradatie, drongen grondige reparatiewerken zich op.

Om ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet meer zo ver komt, hebben zowel de uitbater van de kerncentrales als de veiligheidsautoriteit een aantal verbeterpunten opgelijst met betrekking tot de opvolging van het onderhoud van de bunkergebouwen. Het FANC streeft dan ook naar continue verbetering.

Raadpleeg hier het volledige dossier over de betondegradatie in Doel en Tihange.

Stresstesten

Een tweede luik van de zitting van de subcommissie ging over de huidige stand van zaken met betrekking tot de stresstesten. Die werden ingevoerd na het nucleaire ongeval in Fukushima (2011) en zijn bedoeld om te evalueren in hoeverre de Europese kerncentrales over veiligheidsmarges beschikken om een veilige reactie te kunnen garanderen, ook in extreme noodsituaties.

Aan de hand van de resultaten van de stresstesten stelden de exploitanten van de verschillende nucleaire installaties actieplannen op. De nucleaire veiligheidsautoriteit keurde die actieplannen goed en sindsdien worden ze door de exploitanten uitgevoerd.

De exploitant is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn actieplan en de veiligheidsautoriteit ziet toe op de vorderingen van dat actieplan. Het FANC publiceert jaarlijkse opvolgingsrapporten over de stand van zaken van de stresstesten. Het volgende rapport verschijnt op 11 maart, de herdenkingsdag van het ongeval in Fukushima.

Het FANC blijft zich inzetten voor een voortdurende verbetering, en dat binnen de drie domeinen van zijn bevoegdheid, namelijk nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. Het FANC heeft daarbij één enkel doel voor ogen: de bevolking, de werknemers en het leefmilieu beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling.