Berging van radioactief afval: publieke consultatie over twee regelgevingsprojecten

De inrichtingen voor berging van radioactief afval verschillen in de volgende opzichten aanzienlijk van andere inrichtingen van klasse I: de veel langere periode die nodig is om ze in hun eindtoestand te brengen en het feit dat ze niet ontmanteld worden. Er worden twee ontwerpen van koninklijk besluit ter publieke consultatie voorgelegd om de regelgeving aan deze specifieke kenmerken aan te passen. 

De regelgevingsprojecten staan op de website van het FANC:

  1. Koninklijk besluit tot vaststelling van het vergunningsstelsel van de inrichtingen voor berging van radioactief afval, met het verslag aan de Koning
  2. Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheids­voorschriften voor kerninstallaties voor wat betreft de inrichtingen voor berging van radio­actief afval

Wie opmerkingen wil geven, kan die vóór 15 juli 2023 via het daartoe bestemde formulier sturen naar: feedback@fanc.fgov.be