Belgoprocess in Dessel krijgt vergunning voor nieuw opslaggebouw

Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van NIRAS (de nationale instelling voor het beheer van radioactieve afvalstoffen) in België, mag de site van Dessel uitbreiden met een nieuw opslaggebouw. Het bedrijf diende daarvoor eind oktober 2019 een vergunningsaanvraag in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Concreet gaat het om een uitbreiding van de bestaande uitbatingsvergunning voor site 1 van Belgoprocess. Daar komt nu een nieuw gebouw voor de opslag van ASR-geaffecteerd geconditioneerd radioactief afval. Begin 2013 werd tijdens een routinecontrole in een opslaggebouw van Belgoprocess op een aantal afvalvaten een gelvormige uitloop vastgesteld. Na onderzoek bleek de gelvorming het resultaat te zijn van een chemische alkali-silicareactie (ASR). Het ging dus niet om een radiologische reactie. De aangetaste vaten waarvan de kans op geluitloop het hoogst is, zullen nu vanuit de bestaande opslaggebouwen worden overgebracht naar het nieuwe gebouw, waar ze verder zullen worden opgevolgd.

De inwoners van de omliggende gemeenten (Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Retie) kregen inspraak in het vergunningsdossier via een openbaar onderzoek. Daarna maakten de gemeenten de resultaten van dat openbaar onderzoek samen met de adviezen van de schepencolleges over aan het FANC. Het dossier werd ook naar de deputatie van de provincie Antwerpen gestuurd voor advies.

Het FANC legde alle adviezen en bezwaren vervolgens voor advies voor aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen. Die bracht op 11 september 2020 een positief advies uit. Ten slotte werd het volledige dossier ter besluit voorgelegd aan de Koning. Dat resulteerde in de publicatie van de vergunning in het Belgisch Staatsblad op 16 oktober 2020.

Meer info

Foto ©MSU/PDC (AFCN)