Belangrijke herziening Belgische wetgeving over stralingsbescherming afgerond

De afgelopen jaren heeft het FANC de wetgeving rond stralingsbescherming grondig geüpdatet. Die wetgeving vormt voor het FANC een belangrijke basis voor de uitvoering van zijn missie: de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de risico’s van ioniserende straling.

De Europese Commissie vaardigt richtlijnen uit, die vervolgens worden omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten. De Europese richtlijnen werden voor het eerst gepubliceerd in 1959 en kregen de naam ‘Basic Safety Standards’ (BSS). De bedoeling was de hoogst mogelijke bescherming te bieden aan de werknemers en het publiek tegen blootstelling aan ioniserende straling en de geldende regels in alle Europese lidstaten te moderniseren en te harmoniseren.

De wetgeving wordt regelmatig aangepast aan nieuwe technieken en wetenschappelijke inzichten. In de meest recente aanpassing werden bijvoorbeeld de vereisten met betrekking tot de paraatheid en de reactie op noodsituaties aangescherpt naar aanleiding van het kernongeval in Fukushima in Japan (2011).

Voor België heeft het FANC de afgelopen jaren gewerkt aan de omzetting van de Basic Safety Standards. De wijzigingen hebben betrekking op alle sectoren waarin ioniserende straling wordt gebruikt: de medische sector, de industrie, het transport van radioactieve stoffen, enzovoort.

Op 19 augustus 2020 werd het regelgevend project afgerond met de publicatie van een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

De volledige wetgeving waarop de werking van het FANC steunt, is raadpleegbaar via onze juridische database JURION.

Op de website van de Europese Commissie staat meer informatie over de Basic Safety Standards.