Overslaan en naar de inhoud gaan

7 november : Europese Radondag

Op 7 november, op de verjaardag van Marie Curie, de ontdekker van de natuurlijke radioactiviteit van radium en radon, wordt de radondag gehouden. Deze dag, opgezet door de ERA (European radon association), heeft tot doel om de bevolking te informeren over en bewust te maken van de risico’s van een blootstelling aan radon, een radioactief gas dat van nature vrijkomt uit de bodem.

Radon is na roken de belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land. De enige manier om te weten of men aan radon is blootgesteld is door een meting uit te voeren, in de meest gebruikte ruimte van de woning. Aangezien de meting drie maanden duurt, tijdens de winter, dient u de radontest- , vóór 31 december te bestellen, via de website www.radonactie.be.

Wat is radon?                                                                       

Radon is een radioactief gas, dat van nature aanwezig is in de ondergrond. Wanneer radon vanuit de bodem in gebouwen binnendringt via barstjes of via leidingen, dan kan het zich opstapelen en hoge concentraties bereiken. Wanneer het wordt ingeademd, bereikt het de longen en bestraalt het het longweefsel, waardoor dit wordt beschadigd en het risico op longkanker toeneemt. Radon is na roken de belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land. Daarom is het belangrijk om uw huis te beschermen tegen radon.

Waarom een Europese Radondag?

De regelgeving in verband met radioactiviteit en dus ook de blootstelling aan radon is grotendeels vastgelegd in Europese richtlijnen. De lidstaten zetten deze richtlijnen om in de nationale regelgeving. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is verantwoordelijk voor het radonactieplan en de uitvoering ervan in ons land.

De Europese Radondag wil over heel het continent de bescherming tegen radon in de kijker zetten en de betrokken doelgroepen zoals architecten, aannemers, lokale besturen en administraties, werkgevers, preventie-organisaties en de bevolking informeren en aansporen tot actie. Elk van deze doelgroepen heeft een specifieke en belangrijke rol in de strijd tegen radon.

Naar aanleiding van deze Europese radondag op 7 november heeft de ERA (European radon association) een film en een poster gepubliceerd om het grote publiek over de problematiek te sensibiliseren.

 radon op de werkvloer

Wat gebeurt er in België n.a.v. de Europese Radondag?

1. Radontests voor privéwoningen

Het FANC organiseert, in samenwerking met de Waalse provincies en het Brusselse en Vlaamse gewest, dit jaar opnieuw de informatie- en sensibiliseringscampagne ‘Radonactie’. De campagne ging van start op 1 oktober. Via de website www.radonactie.be kan u eenvoudig een radontest bestellen en zo uw huis controleren op de aanwezigheid van radon.  Vorig jaar werden er meer dan 3400 detectoren verdeeld over heel België. De woningen met een zeer hoge radonconcentratie (een 40-tal) kregen het bezoek van een specialist, die hen begeleide naar een oplossing.

2. Radontests op het werk

Specifiek voor de aanpak van radon in werkplaatsen, ontwikkelde het FANC een gelijkaardige website: www.radonatwork.be.  Hier kunnen werkgevers tests bestellen de uitgevoerde metingen doorgeven aan het FANC.

3. Opleidingen voor bouwsector

Het FANC neemt deel aan de beurs  “Energies + Construction 2018” gepland van 16 tot 18 november 2018 in de WEX in Marche-en-Famenne. Een radonopleiding zal op 17 november 2018 worden gegeven.

Het FANC organiseert op 23 november 2018 in Brussel een gratis opleiding voor architecten en aannemers. Experts van het FANC en van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf zullen de volgende onderwerpen bespreken: de karakteristieken van radon, de gezondheidsrisico’s, de impact op de kwaliteit van de binnenlucht, het infiltratieprobleem in gebouwen en de oplossingen om dit tegen te gaan en ook het belang van verluchting en ventilatie (natuurlijke en mechanische). Opgelet: deze opleiding wordt enkel  in het Frans gegeven.

Meer informatie: