Overslaan en naar de inhoud gaan

Incident in Doel 4 ingedeeld op INES-niveau 1

Op 14 maart 2018 werd bij een controle vastgesteld dat een deel van het sproeisysteem van reactor Doel 4 niet beschikbaar was. Dit incident werd ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. Het had geen impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.

Doel 4 is uitgerust met een sproeisysteem om na een ongeval de warmte in het reactorgebouw te doen afnemen. Deze sproeikring is opgebouwd uit drie treinen (deelkringen) om over voldoende redundantie te beschikken.

Bij een controle op 14 maart 2018 werd vastgesteld dat één trein van deze sproeikring onbeschikbaar was. Deze situatie werd onmiddellijk rechtgezet. Uit analyse bleek dat deze trein gedurende één week niet beschikbaar was. In dezelfde periode heeft men ook drie maal een kort onderhoud uitgevoerd, waarbij kortstondig ook één van de twee resterende treinen onbeschikbaar was. Aangezien er niet, zoals vereist, steeds minimaal twee van de drie treinen beschikbaar waren, heeft Electrabel dit gemeld aan het FANC en zijn technisch filiaal Bel V.

Na analyse werd dit incident ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal, op basis van het criterium 'defence in depth' ofwel “gelaagde bescherming”. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling is betrokken begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (afwijking) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking had geen enkele impact op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu.