Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

Belg gemiddeld minder blootgesteld aan ioniserende straling

De gemiddelde blootstelling aan ioniserende straling in België wordt geschat op 4 millisievert (mSv) per jaar. Dat blijkt uit nieuwe gegevens en is een daling in vergelijking met de bevolkingsdosis uit 2010.

Dit gemiddelde blootstelling aan ioniserende straling omvat zowel natuurlijke als kunstmatige radioactiviteit.  

De ‘gemiddelde’ Belg wordt jaarlijks blootgesteld aan een dosis ioniserende straling van 4 mSv (millisievert). Dat blijkt uit een schatting op basis van gegevens uit 2015. Dit is een daling van 1 mSv ten opzichte van de vorige schatting van de bevolkingsdosis uit 2010.

De oorzaak van deze daling is tweeledig:

Enerzijds werd bij de schatting rekening gehouden met aangepaste waarden voor de gemiddelde radonconcentratie in België, zoals de gemiddelde bevolkingsdichtheid. Daardoor is de geschatte dosisbelasting door het inhaleren van natuurlijke radionucliden gedaald.   

Anderzijds is ook de geschatte dosisbelasting als gevolg van medische blootstellingen gedaald. Dit omvat een virtuele daling die het gevolg is van een vernieuwde nomenclatuur voor CT-onderzoeken, die een meer gedetailleerde inschatting van de medische dosisbelasting toelaat. Daarnaast is er ook een werkelijke daling van de patiëntendosis door een geleidelijke vernieuwing van het toestellenpark en door optimalisatie. Dat betekent dat een blootstelling moet gebeuren met een zo klein mogelijke stralingsdosis.  

Dit wil echter niet zeggen dat de overconsumptie van de medische beeldvorming volledig verdwenen is. Van verschillende onderzoeken met beperkte indicaties, zien we nog steeds een hoger verbruik dan verwacht. Blijvende inspanningen omtrent sensibilisatie en optimalisatie van de medische dosisbelasting zijn dus nodig om de bevolkingsdosis verder te doen dalen.