Overslaan en naar de inhoud gaan

Incident in Doel 1 en 2 ingedeeld op INES-niveau 1

Op vrijdag 16 februari 2018 werd een onregelmatigheid vastgesteld bij het automatisch inschakelen van de veiligheidsdiesels in de kerncentrale van Doel 1 en 2. Dit incident werd ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. Het had geen impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.

In kerncentrales zijn steeds meerdere veiligheidsdiesels aanwezig, die de stroomvoorziening intern overnemen bij verlies van het externe elektrische net. Op die manier is de elektriciteit in de kerncentrales steeds zeker. Deze diesels krijgen een signaal wanneer ze automatisch moeten inschakelen. Bij een controle op 16 februari 2018 werd vastgesteld dat het systeem om één van de veiligheidsdiesels automatisch te doen schakelen niet naar behoren functioneerde. Daardoor was het niet zeker dat de diesel altijd automatisch kon schakelen. Het bleef wel steeds mogelijk om via manuele bediening de diesel toe doen schakelen en alle controlevereisten zijn steeds correct en succesvol uitgevoerd.

Na analyse werd dit incident ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal, omdat deze afwijking reeds in het verleden werd geconstateerd en er onvoldoende acties zijn genomen om te voorkomen dat deze afwijking zich kon herhalen. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling is betrokken begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (afwijking) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking had zoals reeds aangehaald geen enkele impact op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu.