Inschrijvingsformulier initiële specialisatiescursus klasse 7

Kandidaat is reeds in het bezit van een ADR-certificaat voor de andere klassen:
- Voor het vervoer in tanks:
- Voor het vervoer op een andere wijze dan in tanks:
(enkel voor niet-erkend vervoerders)
Taal
Inschrijving