Overslaan en naar de inhoud gaan

Verschillende soorten ioniserende straling

Verschillende soorten ioniserende straling

Een atoomkern kan zich proberen te stabiliseren door het uitzenden van verschillende soorten stralingen :

  • deeltjesstraling, zoals alfastraling,
  • bètastraling (te onderscheiden in β− (elektronen) en β+ (positronen), neutronen en protonen
  • elektromagnetische straling, bestaande uit fotonen, zoals röntgenstraling en gammastraling.

Deze stralingen verschillen van elkaar door hun aard en de energie waarmee ze zich doorheen lucht of in andere materie  weten te verplaatsen. Met andere woorden, ze hebben niet allemaal hetzelfde vermogen en bewegen zich voort over kortere of langere afstanden.

Een alfadeeltje heeft slechts een beperkt bereik in de lucht. Een blad papier is reeds genoeg om het te stoppen.

Bètastraling kan zich tot een paar meter verplaatsen in de lucht en wordt tegengehouden door aluminiumfolie.

Gamma- en röntgenstralen zijn veel indringender. Afhankelijk van hun energie, kunnen ze enkele tientallen meters door de lucht reizen. Er is een dikke laag beton of lood nodig (enkele centimeters) om ze te stoppen.

Laatst aangepast op: 
08/05/2017