Meeteenheden van radioactiviteit

De activiteit van een radioactieve bron meten : de Becquerel

De Becquerel (Bq) beschrijft het aantal atoomkernen dat per seconde radioactief vervalt.

1 Bq = 1 ontbinding per seconde

1 KBq 1 kiloBecquerel 1000 Bq
1 MBq 1 megaBecquerel  1 000 000 Bq
1 GBq 1 gigaBecquerel 1 000 000 000 Bq
1 TBq 1 terraBecquerel 1 000 000 000 000 Bq

We drukken de activiteit van iets uit in Becquerel per kilo, per liter enz.
Bv.: 

  • melk heeft een activiteit van 40 Bq/l ;
  • een baksteen heeft een activiteit van 800 Bq/kg ;
  • het menselijk lichaam heeft een activiteit van 120 Bq/kg.

De geabsorbeerde dosis meten : de gray

De gray (Gy) meet de geabsorbeerde hoeveelheid ioniserende straling. Een gray is hierbij gelijk aan de absorptie van een joule stralingsenergie door een kilogram materie. De gray meet de fysische effecten van straling. 

1 Gy = 1 joule per kilogram

1 mGy 1 milligray 0,001 Gy
1 µGy 1 microgray 0,000001 Gy
1 nGy 1 nanogray 0,000000001 Gy

De biologische effecten meten : de Sievert

De Sievert (Sv) is de meeteenheid voor de equivalente dosis ioniserende straling waaraan een mens in een bepaalde periode is blootgesteld. De Sievert is geen direct meetbare grootheid, maar is afhankelijk van de biologische effecten van straling. 

We vinden hem door de geabsorbeerde dosis (in gray) te vermenigvuldigen met twee factoren, die afhangen van het soort straling en het blootgestelde weefsel.

1 mSv 1 millisievert 0,001 Sv
1 µSv 1 microsievert 0,000001 Sv

 


 

Laatst aangepast op: 20/06/2017