Overslaan en naar de inhoud gaan

Oppervlakteberging in Dessel

Oppervlakteberging in Dessel

Definitie

De term ‘oppervlakteberging’ verwijst naar de berging van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval (categorie A in België) in een geschikte faciliteit aan het aardoppervlak.

Situatie in België

De Ministerraad droeg in haar beslissing van 23 juni 2006 betreffende de berging op het Belgisch grondgebied van categorie A-afval, dit is kortlevend laag- en middelactief afval, aan NIRAS op om het geïntegreerd project voor de oppervlakteberging van categorie A-afval in Dessel te ontwikkelen.

In overeenstemming met deze beleidsbeslissing ontwikkelde NIRAS een geïntegreerd project dat een berging, een afvalverwerkingsfaciliteit en de realisatie van de bijhorende voorwaarden van de lokale gemeenschappen omvat. NIRAS heeft op 31 januari 2013 een vergunningsaanvraag voor een bergingsinstallatie in Dessel opgesteld en ingediend. Het cAt- project is momenteel in een vergunningsproces bij het FANC. Ook heeft Belgoprocess, de dochteronderneming van NIRAS, een vergunningsaanvraag voor een post-conditioneringsfaciliteit voor de productie van afvalcontainers voor betonverwijdering (monolieten) opgesteld en ingediend en in maart 2014 werd de oprichtings- en exploitatievergunning voor deze faciliteit gegeven.

De financiering van de maatschappelijke aspecten van bergingsprojecten wordt geregeld met de wet van 29 december 2010 (hoofdstuk 3) dat het recht aan NIRAS geeft om een fonds te creëren om alle maatschappelijke kosten van het project te dekken.

In België zal een oppervlaktebergingsinstallatie (het cAt-project) in Dessel worden gebouwd en het zal een maximale hoeveelheid van ongeveer 70.500m³ afval van categorie A bergen. Deze oppervlakteberging omvat afval dat vandaag wordt geproduceerd en tijdelijk opgeslagen in de gebouwen van Belgoprocess, evenals categorie A-afval dat in de toekomst wordt gegenereerd, bijvoorbeeld na de ontmanteling van nucleaire installaties. Het moet vermeld worden dat de hier genoemde radioactieve afvalstoffen verwerkt en geconditioneerd zijn en slechts beperkte hoeveelheden langdurige radionucliden bevatten, waardoor het geschikt is voor oppervlakteberging. Er is gekozen voor een oppervlaktebergingsinstallatie als uiteindelijke bergingsoptie voor dit type afval en het zal het afval insluiten en gedurende een paar honderd jaar scheiden van mens en milieu. 

Meer weten :

Behandeling vergunningsaanvraag

NIRAS diende de vergunningsaanvraag voor de oppervlaktebergingsinstallatie voor categorie A-afval te Dessel in op 31 januari 2013. 

Meer informatie op deze specifieke pagina.

 

Laatst aangepast op: 
04/06/2021