Overslaan en naar de inhoud gaan

Risico's verbonden aan blootstellingen aan ioniserende straling

Risico's verbonden aan blootstellingen aan ioniserende straling

Blootstellingen aan lage dosissen ioniserende stralen zijn een natuurlijk fenomeen. Ioniserende stralen dringen doorheen levend weefsel, waar ze door de productie van positief geladen atomen (ionen), cellen kunnen beschadigen. Aangezien ioniserende stralen in beperkte hoeveelheid aanwezig zijn in onze natuurlijke omgeving, is ons lichaam hieraan aangepast en hebben we de nodige beschermingsmechanismen ontwikkelt die meestal de geïnduceerde schade herstellen. Wanneer de schade niet verholpen wordt, kan dit gezondheidseffecten veroorzaken zoals bijvoorbeeld een verhoging van het risico op de ontwikkeling van kanker.

Hoe hoger de ontvangen stralingsdosis, hoe hoger het risico op niet herstelde schade, hoe meer kans op het ontwikkelen van gezondheidseffecten. Bovendien is de kans op nadelige effecten ook cumulatief, wat betekent dat het risico groter wordt wanneer u vaker bestraald wordt.

Ook leeftijd speelt een rol. Hierbij geldt : hoe jonger, hoe gevoeliger voor ioniserende straling. Zwangere vrouwen, en meer bepaald hun ongeboren kind, vormen ook daarom een kwetsbare groep. Vrouwen die zwanger kunnen zijn, melden dit dan ook beter vooraf aan hun arts.

Beeldvormingstechnieken die gebruik maken van ioniserende straling zijn onmisbaar voor de moderne geneeskunde. Deze technieken zijn zeer waardevol, maar niet zonder risico. De kans op nadelige effecten bij medische beeldvormingsonderzoeken is erg klein, toch kan men er beter bewust mee omgaan en is het dus belangrijk om onnodige onderzoek te vermijden.

Men houdt daarom altijd rekening  met de voordelen en potentiële nadelen van een onderzoek. Het onderzoek is hierbij alleen gerechtvaardigd als de voordelen voldoende opwegen tegen de nadelen.

Meer weten :

 

Laatst aangepast op: 
13/09/2017