Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontmantelde inrichtingen en installaties

Ontmantelde inrichtingen en installaties

Thetis onderzoeksreactor van de Universiteit Gent

De Universiteit Gent baatte sinds 1967 de Thetis-onderzoeksreactor uit, die vergund is als inrichting van klasse I. Deze onderzoeksreactor was een “pool-reactor” met een maximaal vermogen van 250 kWth en is gelegen op de site van het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen (site INW) in de Proeftuinstraat te Gent.

In december 2003 werd deze reactor definitief stilgelegd en werden de nodige maatregelen genomen om de reactor in een veilige stand-by toestand te brengen in afwachting van de ontlading van de kern en de daaropvolgende ontmanteling.

In juli 2010 diende de Universiteit Gent een vergunningsaanvraag in om de Thetis- onderzoeksreactor te ontmantelen. De ontlading van de reactorkern en de afvoer naar Belgoprocess van de splijtstofelementen werd uitgevoerd in de periode mei-september 2010.

Na onderzoek van deze vergunningsaanvraag door het FANC en de Wetenschappelijke Raad en na raadpleging van de lokale overheden werd in mei 2012 een ontmantelingsvergunning bij koninklijk besluit verleend.

In 2013, toen het tijdens de uitbatingsfase geproduceerde afval werd afgevoerd zoals gevraagd, werd gestart met de echte ontmantelingswerken.

De ontmanteling van de installatie is vandaag volledig afgerond en de ontmantelingsvergunning werd ingetrokken op 25 november 2015. Als gevolg daarvan werd de Universiteit Gent, die nog steeds onderzoeksactiviteiten uitvoert, heringedeeld van klasse I naar klasse II.