Industriële toepassingen van ioniserende straling

Industriële radiografie

De industriële radiografie is een zeer nuttig hulpmiddel voor de niet-destructieve controle van materiaal en/of structuren die een invloed kunnen hebben op de veiligheid van industriële installaties (petrochemie, metaalstructuren, lasplaatsen, ...). Gebreken aan dit materiaal zou immers nefaste gevolgen kunnen hebben voor de bevolking, de werknemers en het leefmilieu. Daarom wordt industriële radiografie, die gebruik maakt van een stralingsbron, toegepast om een betrouwbare controle te kunnen garanderen. Wanneer deze stralingsbron een radioactieve bron is, dan spreken we van gammagrafie.

Het gebruik van radioactieve bronnen met toch wel een aanzienlijke activiteit (van enkele honderden GBq of TBq) en van X-stralen toestellen die hoge dosisdebieten uitstralen is niet zonder enig risico indien het gebruik van dit materiaal niet in optimale veiligheidscondities gebeurt. De uitgezonden straling kan immers leiden tot blootstellingsniveaus die kwalijke gevolgen voor de werknemers of het leefmilieu met zich kunnen meebrengen.

Daarom is het cruciaal dat de bedrijven die dit soort werkzaamheden uitvoeren - naast de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen – over een fysiek kwaliteitsbeheer voor deze bronnen beschikken. Het is eveneens belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de plichten en verantwoordelijkheden van elk van de intervenanten en dat ze bovendien beschikken over een goed doordrongen veiligheids- en beveiligingscultuur om incidenten en ongevallen te voorkomen.

 

 

Laatst aangepast op: 19/11/2019