Belgoprocess krijgt oprichtings- en exploitatievergunning voor ROC-installatie

Op 23 april 2023 werd via koninklijk besluit de oprichtings- en exploitatievergunning van de NV Belgoprocess gelegen te Dessel, verleend middels het koninklijk besluit van 25 september 1968, gewijzigd en uitgebreid met de ROC installatie (gebouw 165X). Het besluit verscheen op 16-05-2023 in het Belgisch Staatsblad.

Op 7 april 2022 diende Belgoprocess de vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van de haar inrichting gelegen te Dessel met de ROC installatie. De aanvraag werd vervolgens door het FANC onderworpen aan de verschillende stappen van artikelen 6 en 12 van het algemeen reglement.

De ROC installatie heeft als eerste doelstelling om voldoende en aangepaste opslagcapaciteit te creëren voor niet-geconditioneerd afval dat reeds aanwezig is op de sites van Belgoprocess of dat nog geproduceerd zal worden door Belgoprocess of dat afkomstig is van derden. Het betreffende afval wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van verdere verwerking. Bijkomend vult het project een tweede doelstelling in, namelijk de mogelijkheid om de meetinstallaties voor radiologische karakterisering onder te brengen voor het uitvoeren van niet-destructieve analyses. In dit kader is in het ontwerp tevens een tijdelijke bufferopslag voorzien voor geconditioneerd afval.

Van 28 oktober 2022 tot en met 27 november 2022 werd een openbaar onderzoek georganiseerd door het FANC. Tijdens het openbaar onderzoek werden diverse bezwaren ingediend die grondig werden geanalyseerd. Tevens werd het advies ingewonnen van diverse adviesinstanties zoals de provincie Antwerpen de gemeenten die zich bevinden in een straal van 5 kilometer rond de site van Belgoprocess in Mol (Mol, Kasterlee, Retie, Geel en Dessel). Op grond van de verleende adviezen en de resultaten van het openbaar onderzoek heeft het FANC het project-milieueffectrapport (project-MER) goedgekeurd voor wat betreft de radiologische milieuaspecten. Er was daarbij ook afstemming met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Op 24 februari 2023 legde het FANC zijn positieve beoordeling van de aanvraag voor aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen. Die bracht vervolgens een gunstig advies uit en ten slotte werd de vergunning op 23 april 2023 verleend bij koninklijk besluit.

Raadpleeg de bijhorende documenten:

 

 

Laatst aangepast op: 13/03/2024